ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Chào mừng Quý khách đến với web site www.eccovietnam.vn (sau đây gọi là "ECCO Việt Nam"), web site thương mại điện tử được thiết lập và sở hữu bởi CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HIỆP BÌNH TBSRETAIL thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0304198785 do Sở KHĐT Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đâu ngày 09/02/2006 như được sửa đổi, bổ sung từng thời điểm.

Bằng việc truy cập vào Website, Quý khách xác nhận rằng Quý khách đã đọc, hiểu và đồng ý, không giới hạn hoặc hạn chế, chịu ràng buộc bởi các Điều khoản Sử dụng này, bao gồm cả Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi.

VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG. BẰNG VIỆC TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG WEBSITE ECCOVIETNAM.VN, BẠN ĐỒNG Ý CHỊU RÀNG BUỘC BỞI CÁC ĐIỀU KHOẢN ĐƯỢC QUY ĐỊNH TRONG BẢN ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN NÀO, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG WEBSITE NÀY.

Bằng việc đồng ý với các Điều khoản Sử dụng, bạn xác nhận rằng bạn đã trên 15 tuổi và có đủ năng lực để thực hiện các nghĩa vụ xác lập theo các Điều khoản Sử dụng này.

ECCO có quyền thực hiện bất kỳ hành động nào nếu như xét thấy thật sự cần thiết trong trường hợp nghi ngờ có bất kỳ hoạt động gian lận hoặc bất hợp pháp, bao gồm sự không giới hạn, chấm dứt quyền truy cập vào Web Site, chấm dứt bất kỳ tài khoản ECCO nào và/hoặc hủy bỏ bất kỳ đơn đặt hàng sản phẩm.

1. Phạm vi áp dụng

VIỆC TRUY CẬP, SỬ DỤNG VÀ/HOẶC MUA HÀNG TẠI TRANG WEB NÀY, BẠN ĐỒNG Ý VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG KHÔNG CÓ GIỚI HẠN HOẶC TRÌNH ĐỘ. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý, XIN THOÁT RA VÀ KHÔNG TRUY CẬP, SỬ DỤNG HOẶC MUA HÀNG TẠI WEB SITE NÀY.

Điều khoản sử dụng có sẵn tại một liên kết ở dưới cùng của mỗi trang trên Web Site. Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi các điều khoản sử dụng bất cứ lúc nào và tại từng thời điểm. Vui lòng kiểm tra các điều khoản sử dụng trước khi bạn sử dụng Web Site để xác định xem có sự thay đổi đã được thực hiện. Sự tiếp tục truy cập của bạn hoặc sử dụng Web Site khẳng định sự chấp nhận của bạn trong Điều khoản sử dụng. Nếu bạn không đồng ý với những thay đổi trong Điều khoản sử dụng khi chúng diễn ra, bạn nên thoát ra và không sử dụng Web Sites.

Tuy từng thời điểm, ECCO có thể bổ sung các Điều khoản sử dụng với các điều khoản bổ sung liên quan đến nội dung cụ thể hoặc các sự kiện (“Điều khoản bổ sung”), nơi mà Điều khoản bổ sung có thể được đặt lên trên Web Site để có thể nhìn thấy khi kết nối với các nội dung hoặc sự kiện cụ thể và sẽ được mặc định như vậy. Bạn hiểu và đồng ý rằng Điều khoản bổ sung này bằng cách này được kết hợp tham chiếu vào các Điều khoản sử dụng.

Vui lòng đọc kỹ Chính sách Bảo Mật của chúng tôi, Chính sách này cũng điều chỉnh việc bạn ghé thăm Website, để bạn có thể hiểu các thực tiễn về quyền riêng tư của chúng tôi. 

2. Sử dụng Web Site

Bạn có thể duyệt và sử dụng Web Site chỉ dành cho mục đích cá nhân, phi thương mại của mình và phù hợp với các Điều khoản sử dụng. Bạn không thể phát tán, sửa đổi, truyền tải, xuất bản, tái sử dụng, đăng lại hoặc sử dụng Web Site hoặc bất kỳ nội dung nào có sẵn trên Web Site: (i) cho mục đích công cộng hoặc thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của ECCO; (ii) không có sự nhất quán với các Điều khoản sử dụng; (iii) vi phạm pháp luật, quy định hoặc lệnh; hoặc (iv) trong một cách nào đó có thể gây ra tổn hại, quá tải hoặc làm suy yếu Web Site hoặc gây trở ngại đến việc sử dụng của những bên còn lại đang sử dụng hoặc tham gia vào Web Site, làm sai lệch hoặc gây tổn hại đến thương hiệu của chúng tôi.

Bạn sẽ không sử dụng Web Site cho thư rác, thư “spam” (thương mại hoặc phi thương mại), thư gửi tự động hoặc truyền thông với số lượng lớn cho bất cứ loại nào, bao gồm nhưng không giới hạn danh sách phân phối cho bất kỳ ai, người mà không được cho phép cụ thể được bao gồm trong danh sách.

Bạn sẽ không truyền tải, phát tán, giới thiệu hoặc cung cấp thêm bất cứ hình thức nào thông qua Web Site khi máy tính có virus, phầm mềm giám sát keyloggers, phần mềm gián điệp spyware, worms, trojan horses, timebombs hoặc những chương trình độc hại hoặc gây hại khác (gọi chung là “virus”). Chúng tôi không có nghĩa vụ phát hiện sự hiện diện của virus này. Bạn không thể sử dụng Web Site trong kết nối với các yêu cầu, thu thập và lưu trữ thông tin cá nhân, mật khẩu, thông tin tài khoản hoặc thông tin về người sử dụng khác trong Web Site. Bạn không thể khai thác dữ liệu, tự động, hoặc thu thập dữ liệu cà khai thác các công cụ tương tự trong kêt nối với Web Site. Nếu bạn tải về các phần mềm hoặc các nội dung khác từ Web Site, bạn sẽ phải chịu mọi rủi ro.

3. Bản quyền và thương hiệu

Web Site và tất cả văn bản, audio, video, hình ảnh, âm nhạc, biểu tượng, đồ họa, thông tin, dữ liệu, nội dung, và các tài liệu khác được hiển thị trên, hoặc tải về từ, Web Site (“nội dung”) là tài sản, hoặc được sử dụng dưới sự cho phép của, ECCO và được bảo vệ bở bản quyền, thương hiệu và các luật khác và không được sử dụng nếu không được sự cho phép được quy định trong các Điều khoản sử dụng hoặc có sự cho phép bằng văn bản của chủ sở hữu của tài liệu này. Bạn không thể thay đổi hoặc sao chép nội dung bằng bất kỳ cách nào hoặc trình bày công khai, phát tán hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào đó cho bất kỳ mục đích công cộng hoặc thương mại. Bất kỳ sự sử dụng trái phép bất kỳ nội dung nào cũng có thễ vi phạm pháp luật về bản quyền, luật thương hiệu, luật bảo mật và công khai, hoặc các luật khác, các quy tắc và quy định. Bạn không thể xóa bỏ bất kỳ bản quyền, thương hiệu hoặc thông tin độc quyền từ Web Site hoặc nội dung bất kỳ. Tất cả các quyền về nội dung không công nhận ở đây đều được bảo vệ bởi và cho các chủ sở hữu tương ứng của nội dung đó.

Một số thương hiệu, tên thương hiệu, dịch vụ về thương hiệu và logo, biểu tượng và tên miền đã sử dụng hoặc hiển thị trên Web Site đã được đăng ký nhãn hiệu hàng hóa và đăng ký tên thương mại và nhãn hiệu dịch vụ thuộc sở hựu của ECCO và/hoặc các chi nhánh của chúng tôi. Các thương hiệu khác, tên thương mại và nhãn hiệu dịch vụ được sử dụng hoặc hiển thị trên Web Site là thương hiệu đã đăng ký và chưa đăng ký, tên thương mại và nhãn hiệu dịch vụ thuộc sở hữu của các chủ sở hữu tương ứng và sừ dụng bởi sự cho phép của ECCO. Không có nội dung trên Web Site về chuyển nhượng hoặc được hiểu như việc cấp, công khai, ngăn cấm hoặc cách khác, bất kỳ giấy phép hoặc quyền sử dụng bất kỳ nhãn hiệu, tên thương mại, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng hiện thị trên các trang web mà không cần sự cho phép bằng văn bản của chủ sở hữu của bên thứ ba.

Trừ trường hợp pháp luật hiện hành có yêu cầu, không có Nội dung, Nhãn hiệu hoặc bất kỳ phần nào của Website có thể được sử dụng, cho phép hoặc cấp phép để sử dụng, sao chép, nhân bản lại, sao chụp, bán, bán lại, truy cập, điều chỉnh hoặc khai thác dưới hình thức khác, một phần hoặc toàn bộ, cho bất kỳ mục đích nào khi không nhận được văn bản chấp thuận trước của ECCO Việt Nam. Các yêu cầu cho phép cần được gửi trực tiếp bằng văn bản về văn phòng của chúng tôi tại địa chỉ được nêu dưới đây:

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Hiệp Bình TBSRetail - nhà phân phối độc quyền và chính thức của ECCO tại Việt Nam

Văn phòng kinh doanh & Marketing

156 Nguyễn Trãi, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Tel: 08 39 255 200. 0919 390 371

Email: eccocare@tbsretail.vn

4. Trách nhiệm và quyền hạn của người truy cập và sử dụng Website

Bạn tự chịu trách nhiệm cho bất kỳ thông tin liên lạc, tin nhắn hoặc nội dung khác mà bạn đăng lên, tải lên, gửi, truyền tải hoặc chia sẻ với ECCO trên Web Site hoặc qua thư điện tử , bao gồm cả việc không giới hạn bất kỳ dữ liệu, câu hỏi, bình luận, ý tưởng, khái niệm, sự hiểu biết, kỹ thuật, đề nghị hoặc các dạng tương tự (gọi chung là “Thông tin liên lạc người dùng”). Bằng cách truyền tải hoặc đăng bất kỳ nội dung thông tin nào đến Web site, bạn đại diện và đảm bảo rằng đó chính là tác phẩm gốc của chính bạn và sẽ không vi phạm hoặc xâm phạm bất kỳ bản quyền, thương hiệu, bí mật thương mại, quyền riêng tư, quyền công khai hoặc bất kỳ luật áp dụng khác. ECCO không xác nhận hoặc bảo trợ cho bất kỳ Thông tin người dùng nào được gửi bởi bạn hoặc người dụng khác trên Web Site.

Theo các điều khoản và các điều kiện trong Chính sách bảo mật của chúng tôi (liên kết ở dưới cùng mỗi trang trong Web Site), tất cả các Thông tin người dùng sẽ được xem là thông tin độc quyền và thông tin không được bảo mật. Theo đó, xin vui lòng không đăng bài, tải lên, gửi hoặc chia sẻ bất kỳ thông tin người dùng nào mà bạn muốn được giữ bí mật hoặc thông tin mà bạn mong muốn đền bù, xác nhận hoặc ghi nhận. Bạn cung cấp cho ECCO và các chi nhánh và/hoặc các nhà thiết kế của chúng tôi thông tin và nó sẽ trở thành vĩnh viễn, được thanh toán đầy đủ, tiền bản quyền miễn phí, không thể thu hồi Thông tin người dùng để sử dụng, chuyển giao, sao chép, tái sử dụng, phát tán, sử dụng công khai, và những việc chuẩn bị phát sinh dựa trên Thông tin người sử dụng trong bất kỳ và tất cả các các phương tiện truyền thông hiện nay hoặc sau này nổi tiếng với bất kỳ và tất cả mục đích thương mại và phi thương mại, mà không cần đến sự thừa nhận, bồi thường hoặc công nhận. Bạn phải tuyên bố và đảm bảo với chúng tôi rằng bạn có quyền để truyền tải hoặc công bố Thông tin người dùng của bạn lên Web Site và có tất cả các giấy phép và được sự đồng ý có liên quan đến từ bất kỳ bên thứ ba nào có liên quan. Hơn nữa, ECCO và những chi nhánh của ECCO được tự do sử dụng bất kỳ ý tưởng, khái niệm, bí quyết hoặc kỹ năng có trong bất kỳ Thông tin người dùng nào bạn gửi đến Web Site cho mọi mục đích bao gồm cả việc không giới hạn sự phát triển, sản xuất và marketing sản phẩm.

Người dùng không được phép sử dụng Website này nhằm truyền đi, phát tán, lưu trữ hoặc tiêu hủy bất kỳ tài liệu nào: (a) vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào; (b) dưới bất kỳ cách thức nào xâm phạm bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại, tên miền (www.eccovietnam.vn) hoặc tài sản trí tuệ khác của những người khác hoặc vi phạm quyền riêng tư hoặc quyền cá nhân của những người khác; (c) có tính chất phỉ báng, khiêu dâm, đe dọa, lăng mạ hoặc thù địch. ECCO sẽ hoàn toàn hợp tác với bất kỳ thi hành pháp luật hoặc cơ quan chức năng hoặc lệnh của tòa án yêu cầu hoặc chỉ thị tiết lộ danh tính của bất cứ ai đăng thông tin hay tài liệu.

Chúng tôi có thể, nhưng không bắt buộc phải giám sát hoặc xem lại bất kỳ Thông tin người dùng nào. Chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ sử dụng, trả lại, xem xét hoặc đáp ứng bất kỳ Thông tin người dùng nào. Chúng tôi hoạt động chỉ đơn thuần là một phương tiện phân phối Thông tin người dùng và sẽ không có trách nhiệm liên quan đến nội dung của bất kỳ Thông tin người sử dụng, đã hoặc chưa phát sinh theo luật bản quyền, phỉ báng, sự riêng tư, nói tục hoặc nhiều cách khác. Bạn đồng ý về sự thông báo ECCO trong sự không tán thành Thông tin người dùng. Chúng tôi giữ lại quyền loại bỏ bất kỳ hoặc tất cả Thông tin người dùng trong tùy chỉnh của chúng tôi.

Trong khi truy cập hoặc sử dụng Website, bạn phải tuân thủ các Điều khoản Sử dụng này và các cảnh báo hoặc chỉ dẫn đặc biệt về việc truy cập hoặc sử dụng được đăng trên Website. Bạn luôn phải hành động theo pháp luật, thông lệ và trên tinh thần thiện chí. Nghiêm cấm việc sử dụng hoặc tiếp cận Website này để gây cản trở hoặc làm hư hại Website, nội dung Website hoặc biện pháp an ninh hoặc quấy rối hoặc làm mất uy tín của ECCO Việt Nam hoặc các sản phẩm hoặc dịch vụ hoặc nhân sự của ECCO Việt Nam. Không được gửi thư điện tử không được yêu cầu (spam) đến hoặc thông qua Website này.

NẾU BẠN VI PHẠM DO SƠ SUẤT HOẶC CÓ CHỦ Ý ĐỐI VỚI BẤT KỲ NGHĨA VỤ NÀO ĐƯỢC QUY ĐỊNH TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY (BAO GỒM CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA CHÚNG TÔI), BẠN SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI MỌI TỔN THẤT VÀ THIỆT HẠI CÓ THỂ GÂY RA CHO ECCO VIỆT NAM VÀ/HOẶC CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT, ĐỐI TÁC HOẶC BÊN CẤP PHÉP CỦA CHÚNG TÔI.

Chúng tôi có quyền chấm dứt và/hoặc từ chối bạn truy cập vào Web Site nếu chúng tôi xác định thấy bạn đang vi phạm các Điều khoản sử dụng, hoặc luật pháp, quy tắc, quy định hoặc lệnh hoặc hành vi của bạn có hại cho chúng tôi, cho lợi ích của chúng tôi hoặc các lợi ích của người dùng khác, ví dụ như nhà cung cấp thứ ba, doanh nhân khác, nhà tài trợ, người cấp phép, nhà cung cấp dịch vụ hoặc bất cứ bên thứ ba nào khác.

5. Tài khoản và tư cách thành viên trực tuyến ECCO Việt Nam

Bạn có thể chọn đăng ký một tài khoản trên Website. Khi đã đăng ký, bạn sẽ có một tên người dùng và mật khẩu cho tài khoản của bạn. Bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tên người dùng mật khẩu của bạn và hạn chế việc truy cập đến máy tính của bạn nhằm bảo vệ thông tin mật và ngăn chặn bất kỳ việc sử dụng trái phép nào đối với tư cách thành viên của bạn. Bạn đồng ý chấp nhận trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động xảy ra theo tên người dùng và mật khẩu của bạn. Bạn đồng ý chỉ cung cấp thông tin trung thực và chính xác. Chúng tôi được quyền từ chối cung cấp dịch vụ và/hoặc chấm dứt tài khoản của bạn mà không cần thông báo trước nếu bạn vi phạm các Điều khoản Sử dụng này hoặc nếu chúng tôi quyết định, bằng toàn quyền quyết định của mình, rằng việc thực hiện như vậy là vì lợi ích cao nhất của ECCO Việt Nam.

Chúng tôi trân trọng sự riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Vui lòng tham khảo Chính sách Bảo Mật của chúng tôi (liên kết ở dưới cùng của mỗi trang trong Web Site) để biết chi tiết về những thông tin chúng tôi thu thập trên Web Site và cách chúng tôi sử dụng và chia sẻ thông tin đó.

ECCO Việt Nam có thể, nhưng không có nghĩa vụ, giám sát hoặc rà soát bất kỳ khu vực nào trên Website nơi người dùng đưa ra hoặc đăng tải ý kiến hoặc nhận xét của mình hoặc trao đổi liên hệ riêng với nhau, bao gồm nhưng không giới hạn ở mục đánh giá sản phẩm, blog và các chức năng khác, và nội dung bất kỳ trao đổi liên lạc nào như vậy.

ECCO Việt Nam sẽ không có trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trao đổi liên lạc nào như vậy trong phạm vi cho phép của pháp luật Việt Nam.

Tuy nhiên, ECCO Việt Nam được quyền chặn hoặc xóa bỏ các trao đổi liên lạc hoặc tài liệu mà ECCO Việt Nam xác định là mang tính: (a) lăng mạ, nói xấu hoặc khiêu dâm; (b) lừa dối, gian lận hoặc gây hiểu nhầm; (c) vi phạm bản quyền, nhãn hiệu, tên miền (www.eccovietnam.vn) hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác của người khác; (d) vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định nào; và/hoặc (e) xúc phạm hoặc không thể chấp nhận được về mặt nào đó đối với ECCO Việt Nam theo toàn quyền quyết định của ECCO Việt Nam. Lưu ý rằng bất kỳ thông tin cá nhân nào mà bạn có thể đăng tải hoặc truyền phát sẽ được ECCO Việt Nam xử lý theo Chính sách Bảo Mật quy định tại Website

6. Kết thúc/Đình chỉ

Chúng tôi có quyền tạm dừng hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Web Site bất cứ lúc nào, vì bất cứ lý do gì hoặc không có lý do. Chúng tôi có quyền thay đổi, tạm dừng hoặc chấm dứt bất kỳ khía cạnh nào của Web Site mà không cần thông báo trước. Ngoài ra, chúng tôi có thể hủy bỏ bất kỳ lệnh đặt hàng qua Web Site tại bất kỳ lúc nào trong tùy chỉnh của chúng tôi.

7.Điều khoản và Điều kiện Bán Hàng

• Điều khoản bán hàng

Bằng việc đặt hàng, bạn đang cung cấp để mua một sản phẩm phụ thuộc vào các điều khoản và điều kiện sau đây. Tất cả đơn đặt hàng hiện đang còn sản phẩm và xác nhận giá của đơn hàng.

Thời gian gửi hàng có thể thay đổi tùy theo tình trạng sẵn sàng của hàng hóa và đảm bảo hoặc bộ phận thực hiện như thời gian giao hàng có thể có bất kỳ sự chậm trễ nào từ phía bưu điện hoặc do sự bất khả kháng mà chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm.

Để có thể ký thỏa thuận (hợp đồng) với chúng tôi bạn phải trên 15 tuổi. Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối bất kỳ yêu cầu của bạn. Nếu đơn đặt hàng của bạn được chấp nhận, chúng tôi sẽ thông báo với bạn qua email. Khi đặt một đơn hàng, ban cam kết rằng tất cả các chi tiết mà bạn cung cấp cho chúng tôi là trung thực và chính xác, rằng bạn là người dùng có thẩm quyền với các thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ mà bạn sử dụng để đặt hàng và có đủ tiền để chi trả các chi phí của đơn hàng. Tất cả giá được quảng cáo cũng có thể thay đổi.

• Hợp đồng của chúng tôi

Khi bạn đặt hàng, bạn sẽ nhận được một email xác nhận đơn đặt hàng của bạn. Email này sẽ chỉ là email xác nhận và sẽ không phải là sự chấp nhận đơn đặt hàng của bạn. Một hợp đồng giữa chúng tôi và bạn để mua sắm hàng hóa sẽ không được hình thành cho đến khi thanh toán của bạn được chấp nhận bởi chúng tôi và chúng tôi đã ghi nợ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ.

• Giá cả và tình trạng sản phẩm

Trong khi chúng tôi kiểm tra và đảm bảo rằng tất cả các chi tiết, mô tả và giá xuất hiện trên Website này là chính xác, thì sai sót vẫn có thể xảy ra. Nếu chúng tôi phát hiện ra có sai sót trong giá của bất kỳ sản phẩm nào mà bạn đã đặt mua, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về điều này sớm nhất có thể và sẽ cung cấp cho bạn tùy chọn tái xác nhận đơn hàng với giá chính xác hoặc hủy bỏ đơn hàng. Nếu chúng tôi không thể liên lạc với bạn, chúng tôi sẽ xử lý theo thứ tự như hủy bỏ. Nếu bạn hủy bõ và bạn đã thanh toán cho hàng hóa, bạn sẽ nhận được lại khoản hoàn lại đầy đủ. Chi phí giao hàng (các sản phẩm bằng da nhỏ và phụ kiện liên quan đến giày) sẽ được tính thêm phí; phí bổ sung này được hiển thị rõ ràng khi áp dụng và đưa vào phần “tổng chi phí”.

Các dịch vụ có thể chứa các lỗi đánh máy hoặc các lỗi khác hay các lỗi không chính xác và có thể không đầy đủ. Do đó chúng tôi bảo lưu quyền có thể sửa đổi bất kỳ lỗi nào không chính xác hoặc thiếu sót và để thay đổi hoặc cập nhật thông tin bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối điền vào bất kỳ đơn đặt hàng mà bạn có thể đặt dựa trên các thông tin về dịch vụ mà có thể chứa các sai sót hoặc thiết chính xác, bao gồm, nhưng không giới hạn sai sót, không chính xác hoặc đã các thông tin liên quan đã lỗi thời như giá cả, vận chuyển, thanh toán hoặc chính sách trả lại.

• Thanh toán

Sau khi nhận được đơn hàng của bạn, chúng tôi tiến hành kiểm tra các tiêu chuẩn về thẻ của bạn trước khi cho phép thanh toán nhằm đảm bảo có đủ tiền trong thẻ để thực hiện các giao dịch. Hàng hóa sẽ không được gửi đi cho đến khi việc kiểm tra được hoàn thành. Thẻ của bạn sẽ được ghi nợ khi đơn hàng đã được chấp nhận. Bạn phải trả bất kỳ khoản phí và lệ phí trực tuyến khi sử dụng các loại thẻ thanh toán phía trên.

Xem chi tiết Chính sách Thanh toán tại đây.

• Mã giảm giá

Chúng tôi có thể từ thời điểm này đến thời điểm cung cấp mã giảm giá khuyến mãi mà có thể áp dụng đối với bất kỳ, hoặc một số quy định, mua hàng được thực hiện trên Website. Những điều kiện sử dụng liên quan đến mã giảm giá sẽ được quy định tại thời điểm phát hành.

• Giao hàng

Tất cả các sản phẩm được mua từ Web Site sẽ được giao hàng theo các thỏa thuận vận chuyển. Theo đó, rủi ro về mất mát và quyền sở hữu mua sản phẩm sẽ hết hiệu lực sau khi giao hàng đến địa chỉ của bạn.

Xem chi tiết Chính sách Giao Hàng tại đây.

• Mô tả

Chúng tôi luôn nỗ lực để có thể mô tả sản phẩm của chúng tôi một cách chính xác nhất. Tuy nhiên, trong phạm vi được pháp luật cho phép, chúng tôi không bảo đảm rằng các mô tả về sản phẩm, màu sắc hoặc các nội dung khác đăng tải trên Website là hoàn toàn chính xác, hoàn chỉnh, đáng tin cậy, hiện hành hay không có lỗi.

Đổi trả hàng hoá

 • - Khách hàng có thể đổi trả sản phẩm đã đặt trên website bằng cách:
 • - Liên hệ dịch vụ khách hàng qua email: eccocare@tbsretail.vn hoặc Hotline: 08 39 255 200/ 0919 390 371.
 • - Sản phẩm được áp dụng đổi size hoặc đổi mẫu trong 7 ngày (tính từ thời gian khách nhận được hàng). Lưu ý, khi gửi lại sản phẩm cần đổi quý khách vui lòng kèm theo hóa đơn mua sắm.
 • - Sản phẩm áp dụng đổi phải chưa qua sử dụng, còn nguyên tem, hộp và phụ kiện (nếu có)
 • - Chỉ áp dụng hoàn tiền với trường hợp phát sinh từ phía nhà phân phối: sản phẩm bị hư hỏng hoặc lỗi kỹ thuật. Bạn sẽ nhận được 100% giá trị đơn hàng thông qua các phương pháp thanh toán ban đầu.
 • - Xem chi tiết Chính sách Bảo Hành và Đổi Trả tại đây.
 • - Đối với tất cả sản phẩm đã mua trực tiếp tại một của hàng của ECCO phải được đổi trả tại chính cửa hàng đó.

8. Liên kết

Web Site này có thể chứa những liên kết đến các trang web khác không thuộc sở hữu, điều hành hoặc kiểm soát bởi ECCO hoặc chi nhánh của ECCO (trang web thứ ba). Tất cả các liên kết cho trang web thứ ba được cung cấp nhằm mang lại sự tiện lợi cho bạn. Nếu bạn sử dụng những liên kết này, bạn sẽ rời khỏi Web Site của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho việc truy cập hoặc sử dụng các liên kết này. Chúng tôi không xác nhận, bảo lãnh, hoặc thực hiện bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào liên quan đến những trang web thứ ba, hoặc bất kỳ nội dung hay thông tin truy cập nào từ trang web thứ ba, hoặc những kết quả mà bạn có được khi sử dụng những trang web thứ ba. Nếu bạn truy cập vào bất kỳ trang web thứ ba nào được kết nối đến hoặc từ Web Site, thì đây hoàn toàn là nguy cơ của riêng bạn.

Nếu bạn có ý định tạo bất kỳ liên kết nào từ một trang web khác đến bất kỳ trang nào trên Web Site, bạn cần thông báo cho chúng tôi qua email: eccocare@tbsretail.vn . Chúng tôi có quyền ngăn cấm bất kỳ liên kết nào như vậy vào bất kỳ lúc nào. Bất kỳ liên kết được phép xuất hiện trên Web Site phải tuần thủ tất cả các quy luật, quy tắc, quy định và các đơn đặt hàng cũng như các chính sách mà ECCO áp dụng. Những hoạt động hoặc hiển thị tại Web Site hoặc các nội dung bất kỳ trong một khung hoặc phương tiện tương tự trên một trang web khác mà không có sự cho phép của chúng tôi bằng văn bản thì đều bị cấm.

9. Chính sách bảo hành sản phẩm

Sản phẩm của chúng tôi có những tiêu chuẩn đảm bảo tốt, tuy nhiên vẫn không thể được loại trừ trong Luật Bảo Vệ Người Tiêu Dùng Việt Nam. Bạn cũng có quyền yêu cầu sửa chữa hàng hóa hoặc thay thế phụ kiện nếu hàng hóa có chất lượng không được chấp nhận và lỗi. Bạn cũng có thể được hưởng các biện pháp mà không loại trừ khỏi Luật Bảo Vệ Người Tiêu Dùng Việt Nam nếu dịch vụ cung cấp của chúng tôi không đảm bảo được sự đáp ứng theo đúng tiêu chuẩn của Luật Bảo Vệ Người Tiêu Dùng Việt Nam.

Xem chi tiết Chính sách Bảo Hành tại đây.

10. Giới hạn trách nhiệm, bồi thường

WEBSITE ĐƯỢC THỂ HIỆN "NGUYÊN TRẠNG" CHÚNG TÔI KHÔNG ĐƯA RA CAM ĐOAN HOẶC BẢO ĐẢM THUỘC BẤT KỲ LOẠI NÀO, RÕ RÀNG HOẶC NGẦM ĐỊNH, LIÊN QUAN ĐẾN CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY HOẶC WEBSITE, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở, CÁC BẢO ĐẢM VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC HÀNG, KHÔNG XÂM PHẠM HOẶC PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, TRỪ TRƯỜNG HỢP CÁC CAM ĐOAN VÀ BẢO ĐẢM ĐÓ KHÔNG THỂ BỊ LOẠI THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT.

CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ TÍNH KỊP THỜI, CHÍNH XÁC, KHÔNG SẴN SÀNG HOẶC GIÁN ĐOẠN TRONG VIỆC CUNG CẤP, VIRUS HOẶC LỖI KHÁC CỦA WEBSITE HOẶC NỘI DUNG CỦA WEBSITE. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN HOẶC MANG TÍNH HỆ QUẢ THUỘC BẤT KỲ LOẠI NÀO (BAO GỒM CẢ TỔN THẤT VỀ LỢI NHUẬN ) LIÊN QUAN ĐẾN WEBSITE BẤT KỂ HÌNH THỨC HÀNH ĐỘNG NÀO DÙ LÀ TRONG HỢP ĐỒNG, NGOÀI HỢP ĐỒNG HOẶC DƯỚI HÌNH THỨC KHÁC, NGAY CẢ KHI CHÚNG TÔI ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA THIỆT HẠI.

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ cho ECCO Việt Nam, và Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Hiệp Bình TBSRetail, và/hoặc các công ty liên kết, các cán bộ, nhân viên, đại lý và bên cấp phép của chúng tôi không bị tổn hại bởi bất kỳ tổn thất, thiệt hại, khiếu kiện, tiền phạt, hình phạt hoặc chi phí nào, kể cả phí luật sư hợp lý, phát sinh từ yêu cầu thanh toán, khiếu kiện, hành động hoặc yêu cầu của bên thứ ba phát sinh từ việc bạn (hoặc bất kỳ người nào hành động bằng tên người dùng và mật khẩu của bạn) truy cập vào, và sử dụng, Website, bất kỳ nội dung người dùng nào được cung cấp trên Website hoặc vi phạm các Điều khoản Sử dụng này. Bạn cũng đồng ý bồi thường cho ECCO Việt Nam đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc chi phí nào, kể cả phí luật sư hợp lý, phát sinh từ việc bạn sử dụng rô-bốt, rệp, bọ (robot, spider, crawler) điện tử, hoặc các công cụ thu thập và công cụ trích xuất dữ liệu tương tự, hoặc bất kỳ hành động nào khác, mà bạn thực hiện, làm chậm hoặc tăng tải bất hợp lý cho hạ tầng của chúng tôi.

Nếu bạn có nghĩa vụ bồi thường cho chúng tôi, chúng tôi có thể, tùy ý của chúng tôi, kiểm soát việc bảo vệ và định đoạt bất kỳ khiếu nại về chi phí và những khoản phụ phí của bạn. Không có sự giới hạn, bạn không được giải quyết, thỏa hiệp hoặc bằng bất cứ cách nào khác xử lý bất kỳ khiếu nại với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của chúng tôi.

11. Luật điều chỉnh, phân xử

Bất kỳ việc giải thích và áp dụng nào đối với Website và các Điều khoản Sử dụng này sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến Website, tất cả các quyền và nghĩa vụ và tất cả các hành động được quy định bởi các Điều khoản Sử dụng này sẽ chỉ được đệ trình lên tòa án có thẩm quyền xét xử tại Việt Nam.

12. Biện pháp khắc phục cho vi phạm Điều khoản sử dụng

Không giới hạn bất kỳ quyền hoặc biện pháp khác trong trường hợp ECCO Việt Nam xác định, tùy ý, rằng bạn đã vi phạm bất kỳ phần nào của Điều khoản sử dụng, hoặc nếu ECCO Việt Nam chứng minh được hành vi của người dùng có vẻ là không phù hợp hoặc không chấp nhận được, ECCO bảo lưu quyền (i) cảnh báo bạn qua email rằng bạn đã vi phạm Điều khoản sử dụng; (ii) xóa bất kỳ nội dung nào do bạn cung cấp hoặc (các) đại lý của bạn đưa lên Web Site; (iii) chấm dứt truy cập của bạn vào Web Site, (iv) thông báo và/hoặc gửi nội dung và/hoặc hợp tác đầy đủ với cơ quan chức năng, và/hoặc (v) bất kỳ hành động khác mà ECCO cho là thích hợp.

Nếu khả năng truy cập của bạn và/hoặc sử dụng Web Site hoặc bất kỳ dịch vụ nào khác được cung cấp cho bạn bởi ECCO bị gián đoạn bởi chúng tôi, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không cố gắng để đăng ký lại hoặc truy cập vào Web Site, hoặc bất kỳ dịch vụ khác được cung cấp bởi ECCO, thông qua việc sử dụng một tên khác hoặc bằng cách khác.

13. Khiếu nại về bản quyền

Chúng tôi tôn trọng những sở hữu trí tuệ của người khác, và chúng tôi hi vọng những người sử dụng Web Site cũng như vậy. Nếu bạn thấy rằng công việc của bạn đang bị sao chép và được truy cập trong Web Site của chúng tôi trong một phạm vi bản quyền, bạn có thể thông báo ngay với chúng tôi.

Tất cả các khiếu nại về vi phạm bản quyền phải bằng văn bản và phải bao gồm các thông tin sau: (i) một chữ ký điện tử hoặc của người được ủy quyền thay mặt chủ sở hữu bản quyền; (ii) mô tả cơ bản về công việc có bản quyền mà bạn cho là đã bị vi phạm, bao gồm URL (ví dụ, địa chỉ trang web) của địa điểm nơi làm việc có bản quyền tồn tại hoặc bản sao tác phẩm có bản quyền; (iii) xác định các URL hoặc địa điểm cụ thể khác trên Web Site của chúng tôi, nơi các tài liệu mà bạn cho là vi phạm quyền lợi bản quyền của bạn; (iv) địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn; (v) bạn tuyên bố rằng bạn tin chắc rằng việc sử dụng tranh chấp là không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, đại lý, hoặc pháp luật; và (vi) một tuyên bố của bạn, làm theo hình phạt về tội khai man, rằng những thông tin trên trong thông báo của bạn là chính xác và rằng bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu quyền tác giả.

14. Trẻ em

Việc truy cập và sử dụng Web Site được thực hiện chỉ dành cho những người có thể chịu trách nhiệm về các thỏa thuận ràng buộc pháp lý theo luật áp dụng. Web Site dành cho đối tượng nói chung và không có ý định dành cho trẻ em chưa thành niên sử dụng. Trẻ em truy cập vào Web Site phải có sự cho phép và hỗ trợ của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp. Nếu bạn cho phép trẻ vị thành niên hay một người mà bạn là người giám hộ hợp pháp (người còn nhỏ), để truy cập vào Web Site, bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về: (i) các hành vi trực tuyến của người đó; (ii) giám sát sự truy cập của người đến và sử dụng Web Site; và (iii) các hậu quả của việc sử dụng Web Site.

15. Điều khoản chung

 • - Các quy định được dẫn chiếu trong Điều Khoản Sử Dụng này là một phần không thể tách rời của Điều Khoản Và Điều Kiện này.
 • - ECCO Việt Nam và Khách Hàng có trách nhiệm thực hiện mọi nghĩa vụ quy định tại Điều Khoản Sử dụng này.
 • - Nếu bất kỳ nội dung nào của các Điều Khoản Sử Dụng này bị bất kỳ cơ quan có thẩm quyền xem là vô hiệu hoặc không thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần, thì tính hiệu lực của các nội dung khác trong Điều Khoản Sử dụng này sẽ không bị ảnh hưởng.
 • - Điều Khoản Sử dụng này và mọi vấn đề phát sinh trong quan hệ hợp đồng giữa ECCO Việt Nam và Khách Hàng sẽ được hiểu và điều chỉnh theo quy định của luật pháp Việt Nam. Mọi tranh chấp, khác biệt, khiếu nại phát sinh từ/hoặc liên quan đến nội dung của Điều Khoản Và Điều Kiện này sẽ được giải quyết thông qua thương lượng trên tinh thần thiện chí trong vòng ba mươi (30) ngày. Nếu không thể giải quyết trong thời hạn ba mươi (30) ngày này, tranh chấp, khiếu nại trên có thể được giải quyết tại cơ quan tòa án có thẩm quyền.

16. Điều khoản khác

Trong trường hợp bất kỳ quy định nào trong Điều khoản sử dụng mâu thuẫn với luật pháp, quy tắc, quy định hoặc lệnh hoặc bất kỳ điều khoản không có hiệu lực của tòa án có thẩm quyền, thì điều khoản đó chỉ được xem là sự tái khởi đầu để phản ánh gần nhất có thể những ý định ban đầu giữa các bên, và phần còn lại của các Điều khoản sử dụng sẽ vẫn có tác dụng và hiệu lực. Bất kỳ lỗi nào của ECCO được yêu cầu hoặc buộc thực hiện một cách nghiêm ngặt theo bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng hoặc để thực hiện bất kỳ quyền theo Điều khoản sử dụng sẽ không được hiểu như một sự khước từ hoặc sự từ bỏ quyền của ECCO để khẳng định hoặc dựa vào bất kỳ điều khoản đó hay ngay tại đó/ bất kỳ trường hợp khác, đúng hơn, điều này sẽ và vẫn còn hiệu lực.

Bạn xác nhận với ECCO rằng bạn có quyền truy cập và sử dụng Web Site theo Điều khoản sử dụng. Những Điều khoản sử dụng này và bất kỳ Điều khoản bổ sung nào (như các điều khoản sẽ được xác định khi được đăng trên Web Site) tạo thành toàn bộ sự hiểu biết giữa các bên về các chủ đề quan trọng ở đây, và thay thế mọi thỏa thuận và hiểu biết trước đó. Bạn đồng ý nhận thông tin từ chúng tôi từ điện tử. Chúng tôi có thể giao tiếp với bạn bằng email hoặc bằng cách gửi thông báo lên Web Site. Bạn đồng ý rẳng bất kỳ thông báo, thông tin, sửa đổi hoặc thông tin liên lạc khác được cung cấp cho bạn bằng điện tử đáp ứng mọi nhu cầu, hợp pháp hoặc theo cách khác, thông tin liên lạc bằng văn bản.

Đăng kí email để nhận ngay các thông tin mới nhất từ ECCO

Chính sách bảo mật